Во основа, климатските промени се прашање на детските права

Младите во Северна Македонија се околу една петина од вкупното население. Нивната бројка е околу 370,000 момчиња и девојки на возраст од 10 до 24 години. Оваа програма има за цел да ја намали ранливоста на заедниците во однос на климатските промени и деградацијата на животната средина така што ќе им овозможи на децата и младите да бидат двигатели на промените. Освен тоа, програмата ги поставува темелите за кохезивно и сеопфатно образование за животна средина и климатски промени во земјата.

Децата се 30% од вкупното население во светот и се најбројната група луѓе погодена од климатските промени и деградацијата на животната средина. Децата се поподложни на негативните состојби во животната средина и се почувствителни на штетните влијанија врз нивните животи, како сега така и во иднина. Климатските промени и деградацијата на животната средина ги нарушуваат најосновните права на децата ширум светот, ставајќи ги во опасност нивниот живот и добросостојба.

Најнови вести

Image credit: UNICEF.ORG
News

ФИТР и УНИЦЕФ го обновуваат партнерството за поддршка на младите при работа на иновативни еко-решенија

Скопје, 20 Maj 2021 година: Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) и Фондот за деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ) потпишаа нов тригодишен Меморандум за…
News

Владата го усвои ревидираниот национален придонес кон климатскиот договор од париз

Нашиот долгогодишен партнер во креирање на стратешки документи и политики за климатски промени, Програмата за развој на Обединетите нации, обезбеди финансиска и техничка поддршка во…
News

Децата и младите се оптимисти и сакаат да придонесат за ублажување на климатските промени

Иницијативата „Учиме за планетата Земја“ организирана од Бирото за развој на образованието со поддршка од УНИЦЕФ,  вклучи 1.160 наставници и 34.304 ученици кои учествуваа во…
News
Со новата програма за образование за животна средина, младите стапуваат во првите редови на климатската акција

Приклучи се на нашата заедница и изрази заложба!

Со ставање на својот потпис на оваа заложба, јас се залагам за климатска акција и за поддршка на интеграцијата на образованието за животна средина и климатски промени во образовниот систем. Исто така, се заложувам дека ќе:

  • УЧАМ повеќе за климатските промени и ќе бидам поангажиран во ова поле,
  • Преземам АКЦИЈА за заштита на животната средина и намалување на емисиите на стакленички гасови,
  • СПОДЕЛАМ и со другите и ќе ги охрабрувам да научат повеќе за темата, да преземат климатска акција и да ја потпишат заложбата.

СО ВАШАТА ЗАЛОЖБА, ВИЕ:

Станувате дел од една заедница која им овозможува на младите да дејствуваат како двигатели на промените за намалување на ранливоста на заедницата во однос на климатските промени и деградацијата на животната средина.

Ќе дадете поддршка на интеграцијата на образованието за климатски промени и животна средина во македонскиот образовен систем;
Ќе бидете постојано информирани и поврзани со организациите што обезбедуваат можности за личен и професионален развој во полето на животната средина и климатските промени.