Skip to main content

All pledges

Displaying 181 - 210 of 395

Choose language: AlbanianEnglishMacedonian

Ана Настова

Наставник

Lidija Popovska

Teacher

Маја Богојевска Величковска

Наставник

Valentina Dukoska

Наставник

Muhamed Zenuni

Teacher

Zibixhete Elezi

Teacher

Toni Gjorgievski

Teacher

Marija Hasanoska

Teacher

Burim Salihi

Other:

Sociologist

Татјана Анакиева

Наставник

Гордана Насковска

Наставник

Besnike Ameti Elezi

Teacher

Маја Тодоровска

Наставник

Марјана Мушевска

Наставник

Marija Boeva

Teacher

Илија Василевски

Teacher

Message

Поддржувам образование за климатски промени и животна средина за да дизајнираме програма за стекнување на развојни вештини кај децата и младите за правење на разлика што е ЕГО, а што е ЕКО.

Arljinda Osmani

Teacher

Дијана М. Ристески

Наставник

Maja Aevska

Наставник

Жане Дисоска

Наставник

Николина Трпоска

Наставник

Биљана Масевска

Наставник

Цветанка Ѓорѓиоска

Наставник

Маре Пауновска

Наставник

Vesna Gagalovska

Teacher

Roberta Mitrevska

Наставник

Николина Милевска

Student

Message

“Сакам светот да е Кападокија , јас да полетам со еден балон и со свои раце да ги соберам честичките смог, на магичен начин да направам еколошки влог: од бетон и чад да создадам зеленило и лад!“

Bushra Fejzull Sulejmani

Teacher

Bushra Fejzull Sulejmani

Teacher

Gentijana Limani

Teacher

Send this to a friend