Skip to main content

All pledges

Displaying 361 - 390 of 395

Choose language: AlbanianEnglishMacedonian

Mirjana Popova

Наставник

Anida Amidi

Наставник

Sejnur Ibraimoska

Teacher

Suzana Kurbardoviq

Teacher

Душанка Китановска

Наставник

Џавит Фератоски

Основно училиште

Mensur Ali

Teacher

Besnik Arifi

Student

Јованка Паункова

Наставник

Александра Кофилоска

Наставник

Марика Вучкова

Student

Message

„Само со поголема масовност и ангажираност може да се очекуваат позитивни резултати“

Misibe Ramadani

Teacher

д-р. Валентина Стојкоска

Основно училиште

Татјана Ѓозева

Student

Message

„Климатските промени преставуваат најголем проблем на денешницата. Затоа подигнувањето на
свеста кај учениците од најмала возраст ќе придонесе за одговорно однесување и делување како
на локално така и на глобално ниво за зачувување на животната средина и климатските промени.
Само со заедничко делување ќе дојдеме до посакуваната цел.“

Весна Димитровска

Наставник

Ljubica Tolovska

Teacher

Hristina Mishkoska

Teacher

Message

„Зачувување, заштита и унапредување на животната средина и квалитетот на живот на граѓаните,
се со цел да се овозможи одржлив раст и развој.“

Tomida Okova Popova

Teacher

Катерина Ковачевска

Средно училиште

Јанинка Горгиева Костадиноска

Наставник

Zehra Saiti

Teacher

Оливера Клочовска

Наставник

Sanja Kostovik NIkolovska

Teacher

Елизабета Андова

Основно училиште

Македонка Соклевска

Основно училиште

Saranda Imeri

Teacher

Александра Соколова

Наставник

Славица Ѓорѓиевска

Наставник

Ирена Милановска Славевска

Основно училиште

Гоце Лазаров

Наставник

Send this to a friend