Skip to main content

Децата во земјите од Централно-африканската република, Чад и Нигерија се меѓу најзагрозените од климатските промени, според првиот индекс на ризик од климатски промени на УНИЦЕФ, со фокус на децата.

Њујорк, 20 август 2021 година – Младите луѓе кои живеат во Централно-африканската република, Чад, Нигерија, Гвинеја и Гвинеја-Бисао се најмногу изложени на ризик од влијанијата на климатските промени, кои им се закануваат на здравјето, образованието и безбедноста и ги изложуваат на смртоносни болести, се вели во извештајот на УНИЦЕФ..

„Климатската криза е криза за правата на децата: Воведување на индекс на ризик од климатските промени кај децата“ е првата сеопфатна анализа на ризикот од климатските промени со фокус на детето. Индексот ги рангира земјите врз основа на изложеноста на децата на климатски и еколошки шокови, како што се циклони и топлотни бранови, како и нивната ранливост на тие шокови, врз основа на нивниот пристап до основните услуги.

Започнат во соработка со „Петоци за иднината“, на третата годишнина на глобалното движење против климатски промени предводено од млади луѓе, во извештајот се открива дека околу 1 милијарда деца – речиси половина од 2,2 милијарди деца во светот – живеат во една од 33-те земји класифицирани како „екстремно висок ризик “. Овие деца се соочуваат со смртоносна комбинација на изложеност на повеќекратни климатски и еколошки шокови со голема ранливост поради несоодветни основни услуги, како што се вода и санитарни услови, здравствена заштита и образование. Наодите го одразуваат бројот на деца погодени денес – бројка која најверојатно ќе се влоши со забрзување на влијанијата од климатските промени.

„За прв пат, имаме целосна слика за тоа каде и како децата се ранливи на климатските промени, и таа слика е речиси незамисливо страшна. Климатските и еколошките шокови го поткопуваат целиот спектар на правата на децата, од пристап до чист воздух, храна и безбедна вода; на образование, домување, слобода од експлоатација, па дури и нивно право да преживеат. Практично, животот на секое едно дете ќе биде засегнат “, рече Хенриета Фор, извршна директорка на УНИЦЕФ. „Три години, децата го креваат својот глас низ целиот свет за да бараат акција. УНИЦЕФ ги поддржува нивните повици за промени, со пораката – климатската криза е криза за правата на детето “.

Индексот на ризик од климатските ризици кај децата (CCRI) открива:

 • 240 милиони деца се многу изложени на крајбрежни поплави;
 • 330 милиони деца се многу изложени на речни поплави;
 • 400 милиони деца се многу изложени на циклони;
 • 600 милиони деца се многу изложени на вектор-преносливи болести;
 • 815 милиони деца се многу изложени на загадување со олово;
 • 820 милиони деца се многу изложени на топлотни бранови;
 • 920 милиони деца се многу изложени на недостаток на вода;
 • 1 милијарда деца се многу изложени на превисоко ниво на загадување на воздухот [1]

Додека скоро секое дете во светот е изложено на ризик од барем една од овие климатски и еколошки опасности, податоците откриваат дека најтешко погодените земји се соочуваат со повеќекратни и честопати преклопувачки шокови кои се закануваат да го уништат напредокот на развојот и да ги продлабочат проблемите со кои се соочуваат децата.

Се проценува дека 850 милиони деца – 1 од 3 во светот – живеат во области каде што најмалку четири од овие климатски и еколошки шокови се преклопуваат. Дури 330 милиони деца – 1 од 7 во светот – живеат во области погодени од најмалку пет големи шокови.

Извештајот, исто така, открива дисконекција помеѓу тоа каде се создаваат емисии на стакленички гасови и каде децата ги чувствуваат најзначајните влијанија предизвикани од климата. 33-те „екстремно високоризични“ земји колективно емитуваат само 9 проценти од глобалните емисии на СО2. Спротивно на тоа, 10 -те земји со најголема емисија емисии колективно сочинуваат скоро 70 проценти од глобалните емисии. Само една од овие земји е рангирана како „екстремно висок ризик“ во индексот.

„Климатските промени се длабоко нееднакви. Иако ниту едно дете не е одговорно за зголемувањето на глобалните температури, тие ќе платат највисока цена. Децата од земјите што се најмалку одговорни ќе страдаат најмногу “, рече Фор. „Но, има уште време да се дејствува. Подобрувањето на пристапот на децата до основните услуги, како што се вода и санитација, здравје и образование, може значително да ја зголеми нивната способност да ги преживеат овие опасности од климатските промени. УНИЦЕФ ги повикува владите и деловни субјекти да ги слушаат децата и да дадат приоритет на акциите што ги штитат од влијанијата на климатските промени, истовремено забрзувајќи ја работата за драматично намалување на емисиите на стакленички гасови “.

Без итните мерки потребни за намалување на емисиите на стакленички гасови, децата ќе продолжат да страдаат најмногу. Во споредба со возрасните, децата бараат повеќе храна и вода по единица од нивната телесна тежина, се помалку способни да преживеат екстремни временски настани и се повеќе подложни на токсични хемикалии, температурни промени и болести, меѓу другите фактори.

„Движењата на младите активисти за клима ќе продолжат да растат, и ќе продолжат да се борат за она што е правилно, бидејќи немаме друг избор“, велат Фарзана Фарук Јхуму (Бангладеш), Ерик Njугуна (Кенија), Адријана Калдерон (Мексико) и Грета Тунберг (Шведска) од Петоци за иднината, кои се автори на предговорот на извештајот и се приклучуваат во поддршка на лансирањето на извештајот. „Мораме да признаеме каде се наоѓаме, да ги третираме климатските промени како криза и да дејствуваме со итноста што е потребна за да обезбедиме денешните деца да наследат планета на која може да се живее“.

УНИЦЕФ ги повикува владите, бизнисите и релевантните актери да:

 1. Ги зголемат инвестициите во адаптација на климата и издржливост во клучните услуги за деца. За да се заштитат децата, заедниците и најранливите од најлошите влијанија на веќе променливата клима, мора да се приспособат критичните услуги, вклучувајќи вода, санитарни и хигиенски системи, здравствени и образовни услуги.
 2. Намалување на емисиите на стакленички гасови. За да се избегнат најлошите влијанија од климатската криза, потребни се сеопфатни и итни мерки. Земјите мора да ги намалат емисиите за најмалку 45% (во споредба со нивото од 2010 година) до 2030 година, за да не дојде до зголемување на температурата поголемо од 1,5 степени Целзиусови.
 3. Им обезбедат на децата образование за климатски промени и зелени вештини, клучни за нивната адаптација и подготовка за ефектите од климатските промени. Децата и младите ќе се соочат со целосните катастрофални последици од климатската криза и недостаток од вода, но сепак тие се најмалку одговорни. Имаме должност кон сите млади луѓе и идните генерации.
 4. Ги вклучат младите во сите национални, регионални и меѓународни климатски преговори и одлуки, вклучително и на COP26. Децата и младите луѓе мора да бидат вклучени во сите одлуки поврзани со климата.
 5. Обезбедат дека  закрепнувањето од пандемијата COVID-19 ќе биде зелено, ниско-јаглеродно и инклузивно, така што капацитетот на идните генерации да се справат и да одговорат на климатската криза не е загрозен.

#####

Забелешки до уредниците:

CCRI беше развиен во соработка со неколку партнери, вклучувајќи ја и соработката „Податоци за деца“.

Со цел да се направи извештајот подостапен за глобалната младина, УНИЦЕФ соработуваше и со Climate Cardinals, меѓународна непрофитна младина што ги преведува истражувањата и информациите за климатските промени, за да можат да допрат до што е можно повеќе млади луѓе и лидери.


[1] Годишна просечна изложеност> 35 µg/m3


Извор: unicef.org